My Cart Items 0

Công Ty TNHH Nhà Đỉnh Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về Công Ty TNHH Nhà Đỉnh instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Export Product Images in Zip File
odoo app allow export Product Images as Zip File, export image into zip, export product image zip, export bulk image in zip, exmport mass image in zip, product icon in zip, multiple image in zip, product photograph in zip, export product photo in zip
Atharva Theme General
Atharva Theme General
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Ecomerce Category Webpage
Go Dinh Website
ECommerce system of Go Dinh
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Messenger Fanpage
Integrate chat messenger into Odoo website
Zalo Personal Chat Website
Add Zalo personal chat on website
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Theme Neon
Multipurpose Premium Responsive Odoo Themes

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam