Ghế gỗ Salma Rộng 480 Sâu 540 Cao 780 | Nhà Đỉnh

Ghế gỗ Salma Rộng 480 Sâu 540 Cao 780 | Nhà Đỉnh

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Ghế gỗ Salma Rộng 480 Sâu 540 Cao 780

1,690,000đ EUR


Loại gỗ: Gỗ Tần Bì (Ash)

Màu sắc: Walnut, tự nhiên.

1,600,000 đ 1 năm trước
900,000 đ 1 năm trước
700,000 đ 1 năm trước
2,000,000 đ 2 năm trước
600,000 đ 2 năm trước
450,000 đ 2 năm trước
1,300,000 đ 3 năm trước
600,000 đ 3 năm trước