Ghế gỗ Pinnston (Ghế 7 nan) | Nhà Đỉnh

Ghế gỗ Pinnston (Ghế 7 nan) | Nhà Đỉnh

Ghế gỗ Pinnston - Ghế gỗ 7 nan - Ghế Tựa Gỗ - Ghế Gỗ Cao Su - Ghế Gỗ Có Tựa

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Ghế gỗ Pinnston (Ghế 7 nan) rộng 400 sâu 440 cao 830 mm

650,000đ EUR


Loại gỗ: Gỗ Cao Su

800,000 đ 2 tháng trước
1,300,000 đ 3 tháng trước
4,000,000 đ 6 tháng trước
1,600,000 đ 1 năm trước
900,000 đ 1 năm trước
700,000 đ 2 năm trước
1,690,000 đ 2 năm trước
2,000,000 đ 2 năm trước
600,000 đ 3 năm trước
450,000 đ 3 năm trước
1,300,000 đ 3 năm trước