Ghế gỗ Neva có tay rộng 540 sâu 580 cao 780 mm | Nhà Đỉnh

Ghế gỗ Neva có tay rộng 540 sâu 580 cao 780 mm | Nhà Đỉnh

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567 - 0374 603 595

Ghế gỗ Neva có tay rộng 540 sâu 580 cao 780 mm

990,000đ EUR


Loại gỗ: Gỗ Cao Su

800,000 đ 2 tháng trước
1,300,000 đ 3 tháng trước
4,000,000 đ 6 tháng trước
1,600,000 đ 1 năm trước
900,000 đ 1 năm trước
700,000 đ 2 năm trước
1,690,000 đ 2 năm trước
2,000,000 đ 2 năm trước
600,000 đ 3 năm trước
450,000 đ 3 năm trước
1,300,000 đ 3 năm trước