Ghế gỗ Neva có tay rộng 540 sâu 580 cao 780 mm | Nhà Đỉnh

Ghế gỗ Neva có tay rộng 540 sâu 580 cao 780 mm | Nhà Đỉnh

Sản Xuất Nội Thất Gỗ Sồi, Tần Bì, Me Tây, Thông...
Hotline: 036 457 4567

Ghế gỗ Neva có tay rộng 540 sâu 580 cao 780 mm

1,150,000đ EUR


Loại gỗ: Gỗ Ash

1,350,000 đ 9 tháng trước
900,000 đ 9 tháng trước
1,300,000 đ 9 tháng trước
800,000 đ 1 năm trước
1,300,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 2 năm trước
900,000 đ 2 năm trước