Ghế gỗ Kalota Rộng 640 sâu 600 cao 970 mm | Nhà Đỉnh

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Ghế gỗ Kalota Rộng 640 sâu 600 cao 970 mm

1,950,000đ EUR


Loại gỗ: Gỗ Tần Bì (Ash)

270,000 đ 3 tháng trước
790,000 đ 3 tháng trước
700,000 đ 3 tháng trước
1,690,000 đ 3 tháng trước
1,160,000 đ 3 tháng trước
910,000 đ 3 tháng trước
2,000,000 đ 7 tháng trước
460,000 đ 11 tháng trước
600,000 đ 1 năm trước
450,000 đ 1 năm trước
1,300,000 đ 1 năm trước
600,000 đ 1 năm trước