Ghế gỗ Kalota Rộng 640 sâu 600 cao 970 mm | Nhà Đỉnh

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Ghế gỗ Kalota Rộng 640 sâu 600 cao 970 mm

1,950,000đ EUR


Loại gỗ: Gỗ Tần Bì (Ash)

1,600,000 đ 7 tháng trước
900,000 đ 7 tháng trước
700,000 đ 1 năm trước
1,690,000 đ 1 năm trước
2,000,000 đ 1 năm trước
600,000 đ 2 năm trước
450,000 đ 2 năm trước
1,300,000 đ 2 năm trước
600,000 đ 2 năm trước