Ghế gỗ Hiroshima ( Tựa thấp) rộng 570 sâu 500 cao 720 mm | Nhà Đỉnh

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Ghế gỗ Hiroshima ( Tựa thấp) rộng 570 sâu 500 cao 720 mm

650,000đ EUR


Loại gỗ: Gỗ Cao Su

Nệm simili

270,000 đ 29 ngày trước
790,000 đ 1 tháng trước
700,000 đ 1 tháng trước
1,950,000 đ 1 tháng trước
1,690,000 đ 1 tháng trước
1,160,000 đ 1 tháng trước
910,000 đ 1 tháng trước
2,000,000 đ 4 tháng trước
460,000 đ 9 tháng trước
600,000 đ 11 tháng trước
450,000 đ 1 năm trước
1,300,000 đ 1 năm trước
600,000 đ 1 năm trước