Chân Sắt Bàn Ăn Dài 150 Rộng 70 Cao 73 (cm0 | Nhà Đỉnh

Chân Sắt Bàn Ăn Dài 150 Rộng 70 Cao 73 (cm0 | Nhà Đỉnh

Sản Xuất Nội Thất Gỗ Sồi, Tần Bì, Me Tây, Thông...
Hotline: 0799 406 646

Chân Sắt Bàn Ăn Dài 150 Rộng 70 Cao 73 (cm0

7,100,000đ EUR


Chân Chữ V Sắt Dài 150 Rộng 70 Cao 73 (cm) 

Khung Trên Dài 150 Rộng 70 Hộp 2x4 (cm)

Đế Rộng 60 Dài 90 Dày 8li (cm)

1,300,000 đ 1 năm trước
1,900,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 1 năm trước
1,400,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 1 năm trước
1,200,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 1 năm trước
6,200,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 1 năm trước
1,500,000 đ 2 năm trước
1,600,000 đ 2 năm trước
2,900,000 đ 2 năm trước
1,900,000 đ 2 năm trước