Chân Bàn Sofa Sắt Thanh | Nhà Đỉnh

Chân Bàn Sofa Sắt Thanh | Nhà Đỉnh

Chân Bàn Sắt - Chân Bàn Sofa - Chân Bàn Cafe - Chân Bàn Trà

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Chân bàn Sofa sắt thanh Cao 30 - 40 - 50 - 70 (cm)

60,000đ EUR


Chân sắt 2 thanh cao 30cm giá 55.000đ

Chân sắt 2 thanh cao 40cm giá 75.000đ

Chân sắt 2 thanh cao 50cm giá 95.000đ

Chân sắt 2 thanh cao 70cm giá 120.000đ

Chân sắt 3 thanh cao 30cm giá 60.000đ

Chân sắt 3 thanh cao 40cm giá 80.000đ

Chân sắt 3 thanh cao 50cm giá 100.000đ

Chân sắt 3 thanh cao 70cm giá 125.000đ

1,500,000 đ 4 tháng trước
1,300,000 đ 4 tháng trước
1,500,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 5 tháng trước
1,200,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 5 tháng trước
1,800,000 đ 5 tháng trước
1,000,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 5 tháng trước
1,500,000 đ 5 tháng trước
5,200,000 đ 5 tháng trước
1,200,000 đ 5 tháng trước
1,500,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 2 năm trước
2,500,000 đ 2 năm trước