Chân bàn Sắt Hộp Cao 70 rộng 60 (cm) | Nhà Đỉnh

Chân bàn Sắt Hộp Cao 70 rộng 60 (cm) | Nhà Đỉnh

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Chân bàn Sắt Hộp Cao 70 rộng 60 (cm)

1,000,000đ EUR


Màu đen

Sơn tĩnh điện

Có nút đế nhựa

1 đ 1 năm trước
1,800,000 đ 2 năm trước
2,500,000 đ 2 năm trước
2,500,000 đ 2 năm trước
1,300,000 đ 2 năm trước
1,000,000 đ 2 năm trước
1,200,000 đ 2 năm trước