Chân bàn hình thang sắt la Cao 70, cạnh trên 50, cạnh dưới 65 (cm) | Nhà Đỉnh

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Chân Bàn Hình Thang Sắt La Cao 70 Rộng 50-65 (cm)

2,500,000đ EUR


Chân bàn hình thang

Chất liệu: Sắt la 

Kích thước: cao 70 rộng 50-65 (cm) 

Liên hệ: 036.457.4567 (zalo)

1,800,000 đ 4 tháng trước
2,500,000 đ 4 tháng trước
2,500,000 đ 4 tháng trước
2,500,000 đ 4 tháng trước
2,500,000 đ 4 tháng trước
1,300,000 đ 4 tháng trước
1,000,000 đ 4 tháng trước
1,200,000 đ 4 tháng trước
900,000 đ 4 tháng trước
1,200,000 đ 4 tháng trước
900,000 đ 4 tháng trước
1,100,000 đ 4 tháng trước
1,100,000 đ 4 tháng trước
1,100,000 đ 4 tháng trước
1,000,000 đ 4 tháng trước
1,000,000 đ 4 tháng trước
1,200,000 đ 4 tháng trước
900,000 đ 4 tháng trước
900,000 đ 4 tháng trước
1,200,000 đ 4 tháng trước
1,200,000 đ 4 tháng trước
900,000 đ 4 tháng trước
1,500,000 đ 4 tháng trước