Chân Bàn Gỗ Me Tây Cao 40 - 70 cm | Nhà Đỉnh

Chân Bàn Gỗ Me Tây Cao 40 - 70 cm | Nhà Đỉnh

Sản Xuất Nội Thất Gỗ Sồi, Tần Bì, Me Tây, Thông...
Hotline: 0799 406 646

Chân Bàn Gỗ Me Tây Cao 40 - 70 cm

2,100,000đ EUR


Chân bàn làm bằng gỗ Me Tây hoặc gỗ Thông

Kích thước: Tùy yêu cầu

1,300,000 đ 1 năm trước
1,900,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 1 năm trước
1,400,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 1 năm trước
1,200,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 1 năm trước
6,200,000 đ 1 năm trước
1,600,000 đ 1 năm trước
1,500,000 đ 2 năm trước
1,600,000 đ 2 năm trước
2,900,000 đ 2 năm trước