Chân Bàn Chữ X Gỗ Me Tây Cao 40 - 70 cm | Nhà Đỉnh

Chân Bàn Chữ X Gỗ Me Tây Cao 40 - 70 cm | Nhà Đỉnh

Sản xuất - Xuất khẩu Nội Thất gỗ Me Tây
Hotline: 036 457 4567

Chân Bàn Chữ X Gỗ Me Tây Cao 40 - 70 cm

1,500,000đ EUR


Loại gỗ: Gỗ Thông, Gỗ Me Tây 

Kích thước: Theo yêu cầu 

Màu sắc: Màu tự nhiên hoặc phun theo màu

1,500,000 đ 4 tháng trước
1,300,000 đ 4 tháng trước
1,500,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 5 tháng trước
1,200,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 5 tháng trước
1,800,000 đ 5 tháng trước
1,000,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 5 tháng trước
1,500,000 đ 5 tháng trước
5,200,000 đ 5 tháng trước
1,200,000 đ 5 tháng trước
1,500,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 5 tháng trước
1,300,000 đ 2 năm trước
2,500,000 đ 2 năm trước
1,200,000 đ 2 năm trước