Chân bàn Sofa sắt thanh Cao 30 - 40 - 50 - 70 (cm) | Nhà Đỉnh

Nhà Đỉnh - Nội thất gỗ nguyên khối
Hotline: 036 457 4567

Chân bàn Sofa sắt thanh Cao 30 - 40 - 50 - 70 (cm)

50,000đ EUR


Chân sắt 2 thanh cao 30cm giá 50.000đ Chân sắt 2 thanh cao 40cm giá 80.000đ Chân sắt 2 thanh cao 50cm giá 100.000đ Chân sắt 2 thanh cao 70cm giá 125.000đ Chân sắt 3 thanh cao 30cm giá 70.000đ Chân sắt 3 thanh cao 40cm giá 80.000đ Chân sắt 3 thanh cao 50cm giá 100.000đ Chân sắt 3 thanh cao 70cm giá 125.000đ